• Сьогодні: П’ятниця, 18 Червня, 2021
Інфо ПС

ПРОЕКТ ЗАКОНУ І ПИТАННЯ НА РЕФЕРЕНДУМ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ

ПИТАННЯ НА РЕФЕРЕНДУМ 

  1. Чи підтримуєте Ви необхідність внесення змін до Конституції України щодо можливості здійснення влади безпосередньо народом через електронну платформу для процесу волевиявлення громадян?
    2. Чи підтримуєте Ви прийняття Закону про внесення змін до Конституції України щодо можливості здійснення влади безпосередньо народом через електронну платформу для процесу волевиявлення громадян (проект закону додається)?

ПРОЕКТ ЗАКОНУ

Всеукраїнським референдумом за народною ініціативою затверджено:
I. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №30, ст. 141) такі зміни:
1. СТАТТЮ 72 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією
Конституцією.
Обов’язковий всеукраїнський референдум з питань, які зазначені в статті 73 Конституції України, проводиться не пізніше, ніж через тридцять днів після того, як виникли умови, що передбачають проведення такого референдуму.
Всеукраїнський референдум за народною ініціативою призначається на вимогу не менш як трьохсот тисяч громадян України, які мають право голосу.
Місцевий референдум за народною ініціативою призначається на вимогу не менш як двох відсотків від загальної кількості громадян України, які включені до
Державного реєстру виборців у відповідній адміністративно-територіальної одиниці (селі, селищі, місті, районі, області, об’єднаній територіальній громаді) або одномандатному виборчому окрузі чи Автономній Республіці Крим, та мають право голосу з питань, що відносяться до діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або одномандатному виборчому окрузі.
Процес волевиявлення громадян України, збору та підрахунку голосів на підтримку всеукраїнського та місцевого референдумів відбувається на електронній платформі для процесу волевиявлення громадян, яка побудована на публічному блокчейні з відкритим початковим кодом. На цій же платформі організовуються будь-які волевиявлення громадян на будь-якому рівні, включно і будь-які вибори.
Процес волевиявлення громадян на електронній платформі, яка побудована на публічному блокчейні, починається в день виборів або референдуму, і закінчується через сім календарних днів після початку.   Процес організації волевиявлення громадян повинен бути організованим таким чином, щоб забезпечити
недискримінаційне волевиявлення всіх громадян та забезпечити можливість волевиявлення і громадянам, котрі не мають електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів) та інших програмно-технічних комплексів (смартфонів, планшетів та інших пристроїв, які можуть забезпечити технічну можливість для участі у
волевиявленні), або ж в недостатній мірі вміють ними користуватися.
Державний реєстр виборців та Єдиний державний демографічний реєстр повинні бути переведені на електронну платформу, що побудована на публічному блокчейні з відкритим початковим кодом.
Факт голосування на електронній платформі для процесу волевиявлення громадян або підтримки ініціативи щодо проведення всеукраїнського або місцевого
референдуму за народною ініціативою підтверджується електронним цифровим підписом громадянина України, здійсненим за допомогою його приватного ключа.
Секретний (приватний) ключ кожного громадянина України зберігається тільки на безконтактному електронному носії паспорта громадянина України (ID- картці).
Доступ до приватного ключа захищений ПІН-кодом.
Процес запису приватного ключа на безконтактному електронному носії паспорта громадянина України (ID- картці) та процес встановлення громадянином ПІН-коду
для доступу до цього ключа організовується таким чином, щоб виключити можливість доступу до них сторонньої особи.
Публічний ключ громадянина України зберігається в Державному реєстрі виборців та в Єдиному державному демографічному реєстрі, а також в усіх інших
реєстрах, де зберігаються записи, пов’язані з ним.   Публічний ключ друкується на ID-карті громадянина України, або за його бажанням, надається будь-яким іншим способом, гарантуючи доставку публічного ключа громадянину.
Ініціатором всеукраїнського референдуму за народною ініціативою може бути будь-який дієздатний громадянин України, якому виповнилося вісімнадцять років.
Ініціатором місцевого референдуму за народною ініціативою може бути будь-який дієздатний громадянин України, який постійно проживає у відповідній
адміністративно-територіальній одиниці, якому виповнилося вісімнадцять років.
У випадку, якщо питання ініціативи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою суперечить міжнародному договору, який підписано
уповноваженими органами України, то питання такої ініціативи повинно передбачати одночасну вимогу денонсації такого міжнародного договору.
Голосування на підтримку ініціативи на референдумі автоматично означає голосування на підтримку денонсації даного міжнародного договору і навпаки.
У випадку, якщо питанням ініціативи з проведення всеукраїнського або місцевого референдуму передбачено таке збільшення видатків або скорочення
доходів Державного бюджету України або місцевих бюджетiв, що перевищує вказані в статті 95 Конституції параметри протягом більш ніж двох років, то
питання такої ініціативи повинно передбачати одночасну вимогу аналогічного за розмірами скорочення, інших конкретно вказаних витрат відповідних бюджетів.   Голосування на підтримку підвищення видатків або скорочення доходів автоматично є голосуванням на підтримку пов’язаного скорочення видатків і
навпаки.
Голоси на підтримку призначення та проведення всеукраїнського або місцевого референдуму за народною ініціативою повинні бути зібрані в термін, що не
перевищує 18 місяців із дня внесення тексту відповідної ініціативи до електронної платформи, на якій відбувається процес волевиявлення громадян України, збір і підрахунок голосів на підтримку всеукраїнського та місцевих референдумів.
Всі витрати з організації, збору та підрахунку голосів на підтримку всеукраїнського та місцевого референдумів, а також всі витрати з їх проведення несуть їх ініціатори.
Кошти, що збираються ініціатором всеукраїнського або місцевого референдуму для збору та підрахунку голосів на підтримку цих референдумів, а також витрати з проведення референдумів і агітації за нього не підлягають оподаткуванню. Зібрані але не витрачені кошти на цілі, вказані в даній частині статті, які не були витрачені до закінчення референдуму або його відміни, підлягають оподаткуванню в порядку
встановленому законодавством.
Забороняється створювати будь-які перешкоди збору голосів на підтримку проведення всеукраїнського або місцевого референдумів, а також волевиявленню громадян на референдумі або виборах. Забороняється надання будь-якої вигоди в будь-якій формі або її обіцянка в обмін на підтримку або за відмову від підтримки ініціативи щодо проведення всеукраїнського або місцевого референдумів, за голосування на референдумі або виборах, за відмову від голосування, крім
випадків, передбачених законом. Забороняються будь-якого виду примус до голосування на референдумі або виборах, та примус до відмови від голосування.
Порушення цих заборон є тяжким злочином. Будь-яка непередбачена законом спроба втручання в роботу електронної системи для процесу волевиявлення
громадян є особливо тяжким злочином незалежно від того, чи настали якісь негативні наслідки чи ні.
Гарантується свобода агітації на підтримку ініціатив з проведення всеукраїнського або місцевого референдумів за народною ініціативою або проти них, а також агітації за ініціативи, які винесені на референдум, або проти них, окрім випадків,
коли така агітація суперечить закону. Порушення даної норми є тяжким злочином.
Ініціатива винесена на всеукраїнський референдум вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало більше половини громадян, які брали участь в голосуванні, i
участь у голосуванні прийняли не менше тридцяти відсотків громадян України від загальної кількості громадян України, які включені до Державного реєстру
виборців, якщо інше не передбачено Конституцією України.
Ініціатива, винесена на місцевий референдум вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало більше половини громадян, які брали участь в голосуванні, i участь у голосуванні прийняли не менше тридцяти відсотків громадян України від загальної кількості громадян України, які включені до Державного реєстру
виборців у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (селі, селищі, місті, районі, області, об’єднаній територіальній громаді) або одномандатному виборчому окрузі, якщо інше не передбачено Конституцією України.
Рішення, прийняте за результатами голосування на всеукраїнському або місцевому референдумі, вступає в законну силу на наступний день після закінчення референдуму та в той же день повинно бути офіційно оприлюднено в інформаційному розділі електронної платформи, побудованій на публічному блокчейні з відкритим початковим кодом, на якій відбувалося голосування.
Допускається введення окремим законом обмежень прав, передбачених цією статтею, для громадян України, які постійно проживають на тимчасово окупованих
територіях України, на яких неможливо забезпечити функціонування державноправових інституцій України. Всі такі обмеження автоматично втрачають силу не
більше, ніж через п’ять років після повернення цих територій під контроль державних органів України.
2. СТАТТЮ 73 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються наступні питання:
• питання про зміну території України;
• питання внесення змін до Конституції України;
• питання ратифікації i денонсації міжнародних договорів та членства в міждержавних утвореннях (організаціях);
• рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
• питання підвищення будь-якого загальнодержавного податку, збору чи платежу підвищення верхньої межі діючого загальнодержавного податку, збору чи платежу, або введення нового загальнодержавного податку, збору чи платежу;
• питання затвердження погоджених Верховною Радою України або відповідними конкурсними комісіями кандидатури Прем’єр-міністра України, керівника Національного Банку України, Генерального прокурора України, керівника Державного бюро розслідувань, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівника Національного антикорупційного бюро України, керівника Національної поліції України, керівника Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра оборони України. Всі вищезазначені посадові особи починають виконувати посадові
обов’язки на наступний день після їх затвердження на всеукраїнському референдумі.
Кабінет Міністрів України має право без проведення референдуму підвищити податки або ввести нові податки лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану, але строком не більш ніж на три роки.
3. ДОПОВНИТИ КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ СТАТТЕЮ 73-1 В ТАКІЙ
РЕДАКЦІЇ:
«Стаття 73-1. Ініціатори всеукраїнського референдуму мають право виносити на референдум наступні питання:
• питання припинення повноважень Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівника Національного Банку України, керівника Державного бюро розслідувань, керівника Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури, керівника Національного антикорупційного бюро України, керівника Національної поліції України, керівника Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра оборони України, а також осіб,
які виконують їх обов’язки. Забороняється призначати на всі перелічені вище посади осіб, чиї повноваження були припинені в результаті проведення всеукраїнського референдуму, раніше ніж через 12 місяців після закінчення такого референдуму. У разі припинення повноважень Прем’єр-міністра України або виконуючого його обов’язки, автоматично припиняються повноваження Кабінету Міністрів України;
• питання припинення повноважень Президента України.   Рішення про припинення повноважень Президента України, прийняте на всеукраїнському референдумі, одразу вступає в законну силу після офіційного оголошення результатів референдуму, а вибори Президента України призначаються автоматично на дев’яностий день після припинення
повноважень.
• питання припинення повноважень всього складу Верховної Ради України, припинення всього складу або окремих членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Верховного Суду та Конституційного Суду України та будь-яких інших державних органів, склад яких формуються шляхом голосування за їх членів. У випадку прийняття на референдумі рішення про припинення складу виборного органу, нові вибори з формування складу такого органу призначаються через шістдесят днів з моменту
припинення їх повноважень.
• питання відміни будь-якого закону чи будь-якого іншого нормативно-правового акта, прийнятого Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністром Кабінету Міністрів України,
міністерством або будь-яким iншим державним органом виконавчоï влади;
• питання законодавчої ініціативи, тобто прийняття будь-якого законопроекту чи іншого нормативно-правового акту, що належить до повноважень Верховної
Ради України.
Законодавча ініціатива, що набрала відповідну кількість голосів з питання всеукраїнського референдуму, повинна проходити обов’язкову правову експертизу на відповідність діючій Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у Європейській комісії за демократію через
право (Венеціанській комісії). Якщо ініціатива на референдум суперечить Конституції або Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, то
референдум з такої ініціативи не призначається. Дана норма Конституції України може бути змінена лише у випадку, якщо на всеукраїнському референдумі за це
проголосують не менше 2/3 осіб, які брали участь в голосуванні.
Денонсація Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод може бути проведена лише, якщо за це проголосують не менше 2/3 осіб, які брали участь в
голосуванні».
4. ДОПОВНИТИ КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ СТАТТЕЮ 73-2 В ТАКІЙ
РЕДАКЦІЇ:
«Стаття 73-2. Ініціатори місцевого референдуму мають право виносити на референдум наступні питання:
• питання припинення повноважень керівника, а також особи, яка виконує повноваження керівника будь-якого державного або місцевого комунального підприємства, організації чи установи, якого було призначено або обрано на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (зокрема голів сіл, селищ, міст, районів, областей, об’єднаних територіальних громад і
керівників місцевих органів прокуратури та поліції).
Заборонено призначати або обирати на посаду керівника будь-якого державного або місцевого комунального підприємства, організації чи установи особу, повноваження якої були припинені в результаті місцевого референдуму раніше, ніж через дванадцять місяців після проведення такого референдуму;
• питання припинення повноважень будь-якого депутата виборного органу, судді будь-якого місцевого суду загальної юрисдикції на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці;
• питання припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі. У випадку прийняття на референдумі рішення про припинення повноважень народного депутата України обраного в
одномандатному виборчому окрузі, нові вибори з формування складу такого органу призначаються через шістдесят днів з моменту припинення їх повноважень.
• питання відміни будь-якого нормативно-правового акту прийнятого сільською, селищною, міською, районною чи обласною радою, радою об’єднаної територіальної громади та їх виконавчими органами на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці;
• питання дострокового припинення повноважень сільськоï, селищноï, міськоï, районноï чи обласноï ради, ради об’єднаної територіальної громади та їх
виконавчих органiв;
• питання прийняття та скасування нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування та органів центральної виконавчої влади, дія яких розповсюджується на територію відповідної адміністративно-територіальної
одиниці;
Ініціативи з питань прийняття нормативно-правових актів, дія яких розповсюджується на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які набрали відповідну кількість голосів на підтримку місцевих референдумів, повинні проходити обов’язкову правову експертизу на відповідність діючій Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у Конституційному Суді України.    Якщо ініціатива суперечить Конституції України або Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, то референдум з такої ініціативи не призначається. Строк розгляду Конституційним
Судом України не може перебільшувати дев’яноста календарних днів з дня надходження ініціативи до Суду. Дана норма Конституції України може бути змінена лише у випадку, якщо на всеукраїнському референдумі за це проголосують не менше 2/3 осіб, які брали участь у голосуванні.
5. СТАТТЮ 74 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Стаття 74. Не допускається проведення референдуму в наступних випадках:
• коли на референдум виноситься ініціатива, аналогічна за своїм основним змістом ініціативі, винесеній на референдум менше дванадцяти місяців до
цього, та яка не була підтримана громадянами при голосуванні;
• з питань встановлення принципу прогресивного оподаткування та його методології;
• коли на референдум виноситься ініціатива, що передбачає введення цензури у засобах масової інформації або в мережі Інтеренет;
• коли на референдум виноситься ініціатива, що передбачає введення державного регулювання цін.
Дана стаття Конституції України може бути змінена лише у випадку, якщо на всеукраїнському референдумі за це проголосують не менше 2/3 осіб, які брали участь в голосуванні».
6. СТАТТЮ 77 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України і закінчуються
через сім календарних днів після початку з використанням електронної платформи, побудованої на публічному блокчейні з відкритим початковим кодом.
Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів із дня опублікування рішення про
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. У випадку прийняття рішення на референдумі про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України позачергові вибори призначаються автоматично в день, коли прийнято рішення про припинення повноважень.
Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом».
7. ЧАСТИНУ ДРУГУ СТАТТЮ 81 ДОПОВНИТИ ПУНКТОМ ВІСІМ В
ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«припинення повноважень на підставі рішення прийнятого на всеукраїнському референдумі».
8. ЧАСТИНИ ПЕРШУ ТА ТРЕТЮ СТАТТІ 80 ВИКЛЮЧИТИ.
9. ПУНКТИ ПЕРШИЙ ТА ДРУГИЙ ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 85
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ВИКЛЮЧИТИ.
10. ПУНКТ 12 ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 85 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«погодження за поданням Президента України Прем’єр-міністра України із подальшим затвердженням на всеукраїнському референдумі, призначення за
поданням Президента України керівника Національного Банку України, Генерального прокурора України, керівника Державного бюро розслідувань, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівника
Національного антикорупційного бюро України, керівника Національної поліції України, керівника Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра оборони України, звільнення зазначених осіб з посад,
вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України.    Всеукраїнський референдум про затвердження цих
кандидатур призначається автоматично після ïх погодження Верховною Радою України».
11. ПУНКТ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 85
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ВИКЛЮЧИТИ.
12. ПУНКТ ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 85
ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«надання згоди на призначення на посаду з подальшим його затвердженням на всеукраїнському референдумі та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. Всеукраїнський референдум про затвердження кандидатури Генерального прокурора України призначається
автоматично після погодження Верховною Радою України».
13. ПУНКТ ТРИДЦЯТЬ ДРУГИЙ ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 85
ВИКЛЮЧИТИ.
14. ЧАСТИНУ ЧЕТВЕРТУ СТАТТІ 90 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення її повноважень Президентом України або на підставі рішення прийнятого на всеукраїнському референдумі, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання».
15. СТАТТЮ 90 ДОПОВНИТИ ЧАСТИНОЮ ШІСТЬ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Повноваження Верховної Ради України можуть бути достроково припинені на підставі рішення прийнятого на всеукраїнському референдумі».
16. СТАТТЮ 93 ДОПОВНИТИ ЧАСТИНОЮ ТРИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Законодавча ініціатива може бути винесена на всеукраїнський референдум, у тому числi за народною ініціативою».
17. СТАТТЮ 95 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.
Державний бюджет України та місцеві бюджети формуються за наступними принципами:
• співвідношення загального обсягу видатків зведеного бюджету і росту нефінансових активів з валовим внутрішнім продуктом не повинно перевищувати тридцять відсотків;
• співвідношення дефіциту зведеного бюджету з валовим внутрішнім продуктом не повинно перевищувати трьох відсотків;
• співвідношення державного (місцевого) боргу з валовим внутрішнім продуктом не повинно перевищувати шістдесяти відсотків.
Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені.
Дана стаття Конституції України може бути змінена лише у випадку, якщо на всеукраїнському референдумі за це проголосують не менше 2/3 осіб, які брали участь в голосуванні».
18. СТАТТЮ 99 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави – Національного банку України.
В Україні гарантується вільний обіг та обмін будь-яких криптовалют, що створені на публічному блокчейні та не мають центрального емісійного центру».
19. ЧАСТИНУ П’ЯТУ СТАТТІ 103 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України і закінчуються через сім
календарних днів після початку з використанням електронної платформи, побудованої на публічному блокчейні з відкритим початковим кодом. У разі
дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться автоматично в період дев’яноста днів із дня закінчення референдуму про припинення повноважень Президента України».
20. ПУНКТ ШОСТИЙ ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 106 ВИКЛЮЧИТИ.
21. ПУНКТ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 106 ВИКЛАСТИ В
ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про погодження Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції».
22. ПУНКТ ОДИНАДЦЯТИЙ ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 106 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«призначає на посаду за погодженням Верховної Ради України Генерального прокурора з подальшим його затвердженням на всеукраїнському референдумі та може звільняти його з посади».
23. ПУНКТ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 106
ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«вносить до Верховної Ради України подання про погодження на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;»
24. ЧАСТИНУ ДРУГУ СТАТТІ 108 ДОПОВНИТИ ПУНКТОМ П’ЯТЬ В
ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«на підставі рішення, прийнятого на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою».
25. ЧАСТИНУ ШОСТУ СТАТТІ 111 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається на всеукраїнському референдумі на підставі рішення про звинувачення Президента України. В такому випадку всеукраїнський
референдум призначається після офіційного опублікування рішення про звинувачення Президента України».
26. ЧАСТИНУ ДРУГУ СТАТТІ 114 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«кандидатура Прем’єр-міністра України погоджується Верховною Радою України за поданням Президента України та надалі затверджується на всеукраїнському референдумі, який призначається автоматично після
погодження Верховної Ради України».
27. ЧАСТИНУ ТРЕТЮ СТАТТІ 114 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Кандидатуру для погодження та затвердження на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83
Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної
Ради України».
28. ПУНКТ 9-2 ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 116 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України з відповідним їх погодженням на
всеукраїнському референдумі у випадках передбачених Конституцією України».
29. ЧАСТИНУ ВІСІМ СТАТТІ 118 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, головою місцевої
державної адміністрації вищого рівня або на підставі рішення прийнятого на місцевому референдумі».
30. ЧАСТИНУ СІМ СТАТТІ 126 ДОПОВНИТИ ПУНКТОМ ШІСТЬ У
ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«на підставі рішення, прийнятого на місцевому референдумі».
31. ПУНКТ ТРЕТІЙ СТАТТІ 131-1 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду за погодженням Верховної Ради України Президент України з подальшим його затвердженням на всеукраїнському референдумі. Президент
України має право звільняти Генерального прокурора з посади».
32. ЧАСТИНУ ТРЕТЮ СТАТТІ 141 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах, і закінчуються через сім календарних днів після початку, з використанням електронної платформи, побудованої на публічному
блокчейні».
33. ЧАСТИНУ ПЕРШУ СТАТТІ 149-1 ДОПОВНИТИ ПУНКТОМ 7 В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«на підставі рішення, прийнятого на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою»
34. ПУНКТ ПЕРШИЙ ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 150 ДОПОВНИТИ
АБЗАЦОМ ШОСТИМ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«ініціатив, що набрали відповідну кількість голосів на підтримку місцевого референдуму».
35. ЧАСТИНУ ДРУГУ СТАТТІ 150 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Питання, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, розглядаються за конституційними поданнями: Президента України; щонайменше сорока п’яти народних депутатів України; Верховного Суду; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, та на підставі ініціатив, що набрали відповідну кількість голосів на підтримку місцевого референдуму».
36. ЧАСТИНУ ПЕРШУ СТАТТІ 151 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Конституційний Суд України за зверненням Президента України, або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України надає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України».
37. ЧАСТИНУ ДРУГУ СТАТТІ 151 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
ВИКЛЮЧИТИ.
38. СТАТТЮ 154 ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:
«Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається на електронній платформі для процесу волевиявлення громадян, що побудована на публічному блокчейні з відкритим початковим кодом, в порядку, встановленому для проведення всеукраїнського референдуму».
39. СТАТТІ 155, 156, 158, 159 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ВИКЛЮЧИТИ.
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Закон про внесення змін до Конституції України (щодо всеукраїнського та місцевого референдуму) затверджено Всеукраїнським референдумом за народною ініціативою, який проведено …… 2018 року.
2. Нова редакція Конституції України набирає чинності з дня оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму про схвалення нової редакції Конституції України на всеукраїнському
референдумі.
3. Електронна платформа для процесу волевиявлення громадян повинна бути впроваджена не пізніше ніж протягом дванадцяти місяців з дня набрання
чинності цим Законом.
4. Державний реєстр виборців та Єдиний державний демографічний реєстр розпочинають функціонування на електронній платформі на публічному блокчейні з відкритим початковим кодом не пізніше ніж протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом.
5. Видача паспортів громадянина України (ID-карти) з безконтактним електронним носієм із записаним на ID-картці приватним ключем і публічним ключем починається не пізніше, ніж через шість місяців із дня набрання чинності цим Законом.
6. З дня набрання чинності цим Законом автоматично оголошуються вибори членів Центральної виборчої комісії. Вибори нового складу членів Центральної виборчої комісії повинні відбутися протягом дев’яноста днів після набрання чинності цим Законом.
До складу Центральної виборчої комісії можуть входити дієздатні громадяни України, які мають право голосу, отримали вищу юридичну освіту та яким на
момент оголошення про проведення конкурсу з формування складу Центральної виборчої комісії виповнилося тридцять років.
Не можуть входити до складу Центральної виборчої комісії особи, які є або були членами Центральної виборчої комісії.
Центральна виборча комісія формується у складі п’ятнадцяти осіб, відібраних за результатами конкурсу.
Членами Центральної виборчої комісії стають п’ятнадцять осіб, які набрали найбільшу кількість голосів. Після обрання нових членів Центральної
виборчої комісії повноваження попереднього складу Центральної виборчої комісії автоматично припиняються.
Конкурс з формування складу Центральної виборчої комісії проводиться шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян України на офіційному
веб-сайті Верховної Ради України.
Під час голосування на офіційному веб-сайті Верховної Ради України громадяни України на підтвердження свого волевиявлення використовують
особистий електронний цифровий підпис фізичної особи, отриманий у встановленому законом порядку.
Для проведення конкурсу з формування складу Центральної виборчої комісії Голова Верховної Ради України розміщує на офіційному веб-сайті Верховної
Ради України оголошення про проведення конкурсу з формування складу Центральної виборчої комісії.
В оголошенні зазначаються строк подання кандидатур та відповідних документів, який не може бути меншим, ніж п’ять робочих днів, адреса електронної пошти, на яку надсилаються документи для участі в конкурсі з
формування складу Центральної виборчої комісії, дата та час проведення рейтингового інтернет-голосування.
Рейтингове інтернет-голосування проводиться протягом двадцяти чотирьох годин через веб-сайт Верховної Ради України в день та час, вказані в
оголошенні.
Будь-який громадянин України, якому виповнилося вісімнадцять років, може взяти участь у рейтинговому інтернет-голосуванні.
Під час участі в рейтинговому інтернет-голосуванні громадянин може проголосувати не більше ніж за п’ятнадцять кандидатів, а у разі проведення
рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Центральної виборчої комісії замість того, повноваження якого достроково припинені, – за одного
кандидата.

 

РУХ НОВИХ СИЛ

Серпень18/ 2018

Ваша email адреса не публікується. Поля, обов'язкові для заповнення, позначені *

Ви можете використовувати такі HTML теги та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Звернення єпископів УГКЦ до представників органів державної влади, політикуму та громадянського суспільства України