• Сьогодні: Вівторок, 5 Липня, 2022
Інфо ПС

Реформа системи кримінального правосуддя в США

Сенатор Cory Bookerinfo@mail.whitehouse.gov

Кому: alekseev_w@ukr.net

Білий дім, Вашингтон

    Якщо би хтось міг зустрітися з підписантами Декларації незалежності 240 років тому і сказати їм, що, в один прекрасний день країна, яку вони заснували, стане будинком для найбільшої кількості ув’язнених людей в світі, вони б були більше, ніж трохи розчаровані. Проте, саме тут ми знаходимо нашу країну сьогодні: Сполучені Штати Америки, засновані на свободі і справедливості для всіх, страждають від цього протиріччя. Чверть усіх в’язнів на планеті перебувають в ув’язненні безпосередньо тут, в Америці. І справа в тому, що на федеральному рівні більшість осіб, позбавлених волі, які не загартовані, насильницьки ув’язнені. Занадто багато з них за ненасильницькі злочини, наркотики та інші дії такого ж рівня.

Завдяки політиці, прийнятій Конгресом, наше федеральне населення в’язниць за 30 останніх років зросло майже на 800 відсотків. І ми повинні були збільшити тюремні витрати майже на 400 відсотків. Але той факт, що ці правила були прийняті нашим урядом, в першу чергу має нагадувати, що ми повинні – в державі, у федеральному уряді, в обох політичних партіях – змінити їх, цю несправедливість, що так грубо спотворює наші пріоритети як нації.

Різноманітна коаліція окремих осіб, груп і організацій, починаючи від демократів і до республіканців, представників правоохоронних органів і духовенства – зібралися разом, щоб закликати до всеосяжної зміни траєкторії нашої системи правосуддя. А під керівництвом президента Обами їхнє колективне бачення знайшло притулок і підтримку в Білому домі.6829957

Я пишаюся, що стояв поруч із президентом Обамою в його сміливих кроках, щоб зробити нашу систему правосуддя справедливішою.

Сьогодні Білий дім повідомляє, що понад 300 компаній та організацій підписали справедливий шанс, базове зобов’язання щодо усунення непотрібних бар’єрів, з якими зіштовхуються працедавці, наймаючи людей із судимістю. Поряд із цим кроком здійснено і низку адміністративних заходів щодо підвищення справедливості і ефективності системи кримінального правосуддя, котрі показали, що федеральний уряд може прокласти шлях до прогресу.

Президент Обама залишив спадщину рішучих дій, які ми повинні продовжувати, щоб провести реформу системи кримінального правосуддя, від Конгресу до кожного штату.

Але розмова не може зупинятися на досягнутому. Ми повинні ще раз заявити, що ми є нацією незалежності, котра коріниться в дусі взаємозалежності: що відбувається з кожним із нас відбувається з усіма нами, і ми не зможемо потрапити туди, де ми швидше хочемо бути, залишаючи когось позаду.

Я стоятиму пліч-о-пліч із вами в цій боротьбі, щоб розвернути нашу систему кримінального правосуддя в майбутні роки.

Дякую,

Корі Букер,

сенатор США

What’s next for criminal justice reform:

30 ноября, 21:31

Senator Cory Bookerinfo@mail.whitehouse.gov

Кому: alekseev_w@ukr.net

 
 

If someone had pulled aside the signers of the Declaration of Independence 240 years ago and told them that, one day, the country they founded would be home to the largest number of imprisoned people in the world, they might have been more than a little disappointed.

Yet this is where we find our country today: The United States, founded on the basis of liberty and justice for all, suffers from that distinction. Twenty five percent of all imprisoned people on our planet are imprisoned right here in America. And the fact of the matter is that, at the federal level, the majority of those imprisoned aren’t hardened, violent prisoners. Far too many are nonviolent, low-level drug offenders.

Thanks to policies enacted by Congress, our federal prison population has exploded by nearly 800 percent over the past the 30 years. And to pay for it, we’ve had to increase our prison spending by almost 400 percent. But the fact that these polices were enacted by our government in the first place should serve as a reminder that we have the agency to change them.

Momentum is building across America — in states, in the federal government, in both political parties — to change this misapplication of justice that so grossly misrepresents our priorities as a nation.

A diverse coalition of individuals, groups, and organizations — ranging from Democrats to Republicans to law enforcement officials and clergy — have come together to call for a comprehensive change in the trajectory of our justice system. And under President Obama’s leadership, the collective vision of these groups has found a home and a voice in the White House.

I have been proud to stand by President Obama as he has taken courageous steps in recent years to make our justice system more just.

Today, the White House is announcing that over 300 companies and organizations have signed the Fair Chance Business Pledge, a commitment to eliminate unnecessary hiring barriers facing people with a criminal record. Along with this step and a series of Administrative actions to enhance the fairness and effectiveness of the criminal justice system, he’s shown that the federal government can lead the way to progress.

President Obama has created a legacy of bold action that we must carry on to elevate the cause of criminal justice reform, from Congress to statehouses across the country.

Learn more about what’s at stake in the effort to reform our broken criminal justice system: Make sure to check out the White House discussion today, where a coalition of leaders and activists will join together to discuss what’s next for criminal justice reform.

But the conversation can’t stop there, and neither can the work. We must once again declare that we are a nation of independence, rooted in the spirit of interdependence. What happens to any of us, happens to all of us — and we won’t get where we want to go faster by leaving anyone behind.

I look forward to standing shoulder to shoulder with you in this fight to reclaim our criminal justice system in the years to come.

Thank you,

Cory Booker

U.S. Senator

 

 

Грудень01/ 2016

Ваша email адреса не публікується. Поля, обов'язкові для заповнення, позначені *

Ви можете використовувати такі HTML теги та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Звернення єпископів УГКЦ до представників органів державної влади, політикуму та громадянського суспільства України